Timpul lui Creangă

Timpul lui Creangă

sâmbătă, 3 iulie 2010

PROIECTUL FUNDATIEI "TIMPUL LUI CREANGA"

Societatea a pierdut, în ultimii ani, simţul valorilor, fie ele modele umane sau valori fundamentale. Implementarea acestui proiect rezolvă, în mare parte, recrearea unor valori locale.

Actorii vieţii culturale din Tîrgu Neamţ sunt tributari tabloidizării mass- mediei şi lipsei promovării culturii. Munca intelectuală rămâne ascunsă publicului larg, sau, mai grav, o parte a elitei intelectuale a oraşului şi zonei a renunţat de a încerca să-şi promoveze creaţiile.

Dialogul dintre aceşti oameni de cultură a avut loc din ce în ce mai rar. Practic întregul proiect va reanima, în întregul lui viaţa culturală a oraşului.

Personajul central al proiectului fiind Ion Creangă, maestrul care a scris despre valori fundamentale universale într-un limbaj al simplităţii va readuce suflul de care comunitatea oamenilor de cultură are nevoie. Reactivate, promovate prin mass-media locală care cuprinde presă scrisă, audio şi video, legătura lor cu cetăţenii va fi o certitudine.

În ceea ce-i priveşte pe tineri, lipsa modelelor îi afectează cel mai mult. Creangă include în operele sale tarele cu care societatea actuală se confundă.

Întregul proiect, axat pe poveştile, povestirile lui Creangă, prin modalităţi atractive pentru cei tineri (de la cei mici la cei mari), va modela în personalitatea lor un barometru al valorii adevărate.

Proiectul pentru ei este conceput ca un joc, unde creativitatea şi iventivitatea lor vor fi promovate, evaluate la un nivel profesionist. Impactul dialogului cu oamenii de cultură va duce la altul pe timp îndelungat, între generaţii.

Work-shopul este element de atracţie pentru tineri, dar şi o modalitate de evaluare a resurselor intelectuale ale oraşului. Cum rezultatele sunt incluse într-o broşură cei mai talentaţi au şansa deschiderii unui orizont profesional chiar de la vârste fragede.

„Carnavalul personajelor lui Creangăreprezintă poarta de deschidere a promovării valorilor locale, şi va duce şi la ceea ce este deja un fapt cotidian în ţările dezvoltate. O comunitate valorifică toate resursele pentru a-şi promova valorile, activităţile respective devenind repede tradiţie.

Pentru o promovare puternică a vieţii şi operei lui Ion Creangă este nevoie de implicarea întregii comunităţi. Comunitatea are nevoie de exemple. Carnavalul inclus în acest proiect este tocmai exemplul de care este nevoie.

La Târgu Neamţ această implicare ar trebui să fie mai uşoară pentru că se promovează ceva ce există în spiritul fiecărui locuitor, măcar din punct de vedere al transmiterii unor gene care să aibă ceva din personajele lui Creangă.Că este aşa va fi demonstrat prin documentarul “Timpul lui Creangă”. Noile tendinţe de realizare a documentarului o cer. Până la urmă, televiziunea rămâne forma de transmite mesaje, concepte cea mai de impact.

Un factor important al reuşitei proiectului îl constituie faptul că o activitate cu un deosebit impact, şi anume – Organizarea de activităţi specifice - “Creangă ne pofteşte la şezătoare « , Carnavalul personajelor lui Creangă, Ateliere de Creatie cu meşteri populari - se va derula în zilele în care cetăţenii oraşului, dar şi turişti focalizează spre Tîrgu Neamţ. Zilele Cetăţii Neamţ din 2009, realizate după ce edificiul a fost recosntruit, devenind deosebit de atractiv au creat tradiţie. Autenticul întotdeauna atrage.

Grupul ţintă de beneficiari este format din 100 oameni de cultură târg-nemţene, 100 de elevi ai instituţiilor şcolare şi 2000 de cetăţeni ai oraşului Târgu Neamţ – ce vor primi materiale de promovare – pliant de prezentare proiect.

Zona ţintă – oraşul Târgu Neamţ şi comunele vecine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu